<div align="center"> <h1>Zimowy Rajd Wędrowników CZARNY SZLAK</h1> <h3>Strona Zimowego Rajdu Wędrowników CZARNY SZLAK organizowanego w Górach Świętokrzyskich w weekend po Dniu Myśli Braterskiej przez 8 Kielecką Drużynę Harcerzy</h3> <p>zimowy rajd wędrowników czarny szlak</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://czarnyszlak.zhp.net.pl" rel="nofollow">http://czarnyszlak.zhp.net.pl</a></p> </div>